اهدای یک عدد گوشی ویتمن کاردیولوژی_اتوسکوپ افتال موسکوپ و فشار سنج به ارزش ۴۰۰۰۰۰۰۰ریال به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»توسط بانوی خیر لارستانی

 

photo_2016-11-17_09-04-32 photo_2016-11-17_09-04-26