به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در پنجمین روز از هفته سلامت ، مسئولین و پرسنل دانشکده علوم پزشکی لارستان ، از بیماران بستری در بخش اطفال و جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) عیادت نموده و هدایایی به رسم
یاد بود به کودکان بستری اهداء نمودند.بازدیدکنندگان همچنین از غرفه اندازه گیری فشارخون و اکران فیلم های آموزشی جهت مراجعین در محل سالن بیمارستان بازدید نمودند