کلینیک فوق تخصصی غدد در درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»افتتاح شد.

کلینیک فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»افتتاح و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم میباشد. پزشک معالج دکتر محمود اخضری فوق تخصص غدد

ویزیت:روزهای شنبه تا چهارشنبه
نوبت صبح