همزمان با فرارسیدن ماه محرم قرائت زیارت عاشورا هر روز صبح در دهه اول الی ۱۴ مهر این ماه درحسینیه باب الحوائج مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»با حضور همکاران و مراجعه کنندگان برگزار می گردد.