سمینار یک روزه پزشکی قانونی با سخنرانی دکتر غلامزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس و حضور پرسنل دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان،خنج و گراش با همکاری معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»و اداره آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان با هدف بازآموزی مباحث پزشکی قانونی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا«ع» لارستان برگزار گردید.