حضور دکتر قدمی یزدی و دکتر صباغی در جمع مسولین واحدهای بیمارستان

صبح امروز دکتر قدمی یزدی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»در جمع مسولین واحدهای بیمارستان حاضر و پس از آشنایی با مسولین واحدها از زحمات دکتر صباغی در زمان تصدی پست قبلی تشکر و قدردانی نمودند.