برگزاری کلاس آموزشی

کلاس آموزشی درس آموخته هایی از خطا
صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ کلاس آموزشی درس آموخته هایی از خطا با هدف کاهش بروز خطای پرسنل در حین انجام کار و حضور پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام رضا«ع»در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.