جراحی توده کلیه،بدون دستکاری و برداشتن کلیه بیمار

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان برای اولین بار در منطقه لارستان جراحی توده کلیه، بدون دستکاری و برداشتن کلیه بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) انجام شد.
بیمار مرد ۶۷ ساله ای بوده که توسط یکی از پزشکان منطقه به دلیل وجود توده ۴ سانتی متری داخل کلیه به بیمارستان امام رضا (ع) ارجاع داده شده بود، پس از انجام معاینات و بررسی های لازم توسط پزشک مربوطه به اتاق عمل منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
این عمل جراحی حساس و ظریف توسط کادر پزشکی و اتاق عمل به سرپرستی دکتر حامد رجایی انجام و بیش از ۲ ساعت به طول انجامید که پس از خارج شدن توده،بافت کلیه سالم و دست نخورده باقی ماند. دکتر رجایی در این باره افزود:جواب پاتولوژی، تصویربرداری ها و آزمایشات بعد از عمل هم موید سالم ماندن باقی بافت کلیه می باشد. بیمار در حال حاضر سالم و سرحال است و نیازی به اقدامات تکمیلی درمانی، نظیر شیمی درمانی و رادیوتراپی ندارد.
این جراحی که نام علمی آن پارشیال نفرکتومی می باشد، برای نخستین بار در منطقه لارستان انجام شده است.