حضور خادمان رضوی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۰به مناسبت دهه کرامت و همچنین ولادت امام رضا (ع) کاروان زیر سایه خورشید در بیمارستان امام رضا (ع) حضور یافته و از بیماران بستری در بخش ها عیادت نمودند. این خدام ضمن مدیحه سرایی پیشاپیش ولادت امام رضا (ع) را به حضار و بیماران تبریک گفتند و شفای همه بیماران را به واسطه آن امام همام از خداوند متعال خواستار شدند.