درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زاده با دستگاه اکوکاردیوگرافی رنگی تجهیز شد.

دکتر رضایی رییس بیمارستان امام رضا (ع) در این باره افزود:این دستگاه از پیشرفته ترین دستگاه های موجود در کشور و با ارزش بیش از ١٠ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی خریداری و در درمانگاه هاشمی زاده نصب و راه اندازی گردید. با خرید و راه اندازی این دستگاه ارائه خدمات به بیماران قلبی با کیفیت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.