به مناسبت ولادت امام رضا (ع) و هفته تامین اجتماعی ریاست و پرسنل اداره‌ تامین اجتماعی در بیمارستان امام رضا (ع) حضور یافته واز بیماران بخش اطفال عیادت نمودند. ایشان ضمن عیادت از بیماران مسائل و مشکلات بیمه ای آنها را مورد بررسی قرار دادند و با دادن هدیه به کودکان از آنها دلجویی کردند.