صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۸ کلاس آموزشی نحوه تزریق خون خون (هموویژولانس) با همکاری واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در راستای آشنایی با نحوه صحیح تزریق خون، گروه های خونی، نگهداری و درخواست خون جهت بیمار با حضور پزشکان متخصص و پرسنل بخش های مختلف در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.