با سلام خدمت مردم شریف لارستان
پیرو درج خبر نگرانی برخی از دلسوزان لارستان از واگذاری آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع)، در رسانه وزین آفتاب لارستان، بر خود لازم دانستیم پاره ای توضیحات برای تنویر افکار عمومی ارائه کنیم.
سیاست کلی دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذاری خدمات بخش دولتی در قالب بسته های خدمتی میباشد، اما این به معنای خصوصی شدن تعرفه ها نیست. این واگذاری ناظر بر ارائه خدمات با همان تعرفه دولتی و با همان کیفیت و حتی بهتر و با مدیریت قوی تر و استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی میباشد.
افت کیفیت و افزایش تعرفه های آزمایشگاه، خط قرمز مجموعه مدیریتی بیمارستان میباشد. با این واگذاری، نه تنها خدمات رسانی افزایش می یابد بلکه خدمات آزمایشگاهی سرپایی که تا پیش از این در بیمارستان ارائه نمیشد، نیز به مجموعه خدمات اضافه میشود و قطعا این موضوع به نفع قشر کم درآمد جامعه خواهد بود. البته برای حمایت از پرسنل خدوم آزمایشگاه نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
این مرکز ضمن استقبال از انتقاد دلسوزان، آمادگی خود را برای مصاحبه مبسوط جهت پاسخگویی به افکار عمومی اعلام میدارد. ضمنا قرارداد واگذاری آزمایشگاه به بخش خصوصی برای شفافیت کامل در رسانه های مجازی منتشر خواهد شد.
در پایان امیدواریم که همان گونه که واگذاری خدمات اعزام بیماران، مراقبت پرستاری، خدمات عمومی و تنظیفات بیمارستان خللی در امر خدمت رسانی ایجاد نکرده است و تعرفه ها نیز دولتی اعمال میشود، واگذاری سایر بخش ها نیز پر سرعت و پر دقت به پیش برود.
بهزاد رضایی
۹۸/۵/۱۰