اولین جلسه (CPC) با حضور جمعی از متخصصین داخلی – ارتوپدی- جراحی- عفونی – نورولوژی – بیهوشی – اطفال و…. توسط خانم دکتر کشوردوست متخصص داخلی این مرکز در مورخ ۹/۱۲/۹۴ به همت معاونت آموزشی در محل سالن شورا مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) لارستان برگزار گردید وبه شرح روند درمان بیمار برق گرفتگی در بخش ICU پرداخته شد. در پایان جلسه مقرر گردید که این جلسات تداوم داشته وبه صورت حداقل هر دوهفته یکبار برگزار گردد .