کلاس آموزشی اخلاق ومقررات حرفه ای صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱/۴/۹۵ برای کلیه پرسنل مجموعه علوم پزشکی با حضور مدرس کشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران سرکارخانم تعاونی،پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) ، دانشکده علوم پزشکی ، مرکز بهداشت ومراکز درمانی شهرستان لار، درسالن آمفی تئاتر مرکز اموزشی درمانی امام رضا (ع) برگزار گردید./