آزمایشگاه

بیمارستان امام رضا(ع)

آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)لارستان كه در طبقه همكف بيمارستان قرار دارد، با دارا بودن بخش هاي پذيرش، نمونه گيري، بانك خون، بيوشيمي، هماتولوژي، ميكروب، آناليز ادرار و پارازيت، انعقاد خون و سرولوژي داراي دو عدد اتوآناليزر بيوشيمي سل کانتر و دیوری ، سه عد سل كانتر سیسمکسk21n وx300، دو عدد دستگاه الكتروليت ISE ، يك عدد ESR ریدر یک عدد دستگاه مینی ویداس ،یک عدد دستگاه بلادگس ،یک عدد دستگاه الیزا ریدرودستگاه آرشتیک I100 می باشد.دستگاه آرشتیکI100 که به همت مسولین محترم بیمارستان وخیرین خریداری شده است در استان فارس منحصر بفرد بوده وبا انجام بیش از 50تست متنوع می تواند خدمات ارزنده وبیشماری را به هموطنان عزیز در اسرع وقت ارائه نماید.

آزمايشگاه اين مركز به صورت سر پایی نیز به همشهريان عزيز ارائه خدمات مي دهد .

لازم به ذكر است، اين آزمايشگاه داراي بخش پاتولوژي نيز مي باشد. كه داراي دستگاه Tissue Prossecure , حمام پارافين، دستگاه ميكروتوم، صفحه سرد كن و امكانات مورد لزوم ديگر مي باشد .

قابل ذكر است، آزمايش هاي قابل انجام در اين مركز بدين شرح مي باشد :

  • بيوشيمي:

FBS-BUN CREATININ-URIC ACID-CHOLESTROL-TRIGLY-AST-ALT-ALK.Ph-CPK-CKMB- LDH -NA- K-Li -Mg –Troponine I-Alb –Bili.T-Bili.D- HDL-LDL-Ca-Ph-ABG-AMYLASE-LIPASE

  • هماتولوژي:

CBC-Hb-Hct-PLT-BG-Retic count-PBS –G6PD-MALARIA-HbA1C-HbA2

  • سرولوژي:

Combs test / Indirect, Direct– VDRL – ASO – CRP- RF – Wright Test –  Combs Wright -2ME – Widal

  • هورمون:

T3-T4-TSH-T3UP-FT3-FT4-LH-FSH-PROLACTIN-TESTOSTERONE-VIT D3-BETA HCG TITER—FERRETIN-PSA-HBSAg-HBSAb-HCVAb-HIVAb-

  • ادرار:

U/A، آزمايش هاي مربوط به ادرار 24 ساعته   و Pregnancy

  • ميكروبيولوژي:

كشت ادرار - كشت مدفوع-كشت زخم كشت مايعات بدن ( مايع مفصل ، آسيت ، پلور ،CSF )  ، كشت ترشحات ، Gr Stain   

  • پارازيتولوژي:

Stool OB-OP

كه همشهريان محترم جهت دريافت نوبت و راهنمايي هاي لازم جهت آزمايش هاي  Check Up درخواستي مي توانند همه روزه به پذيرش آزمايشگاه مراجعه فرمايند .

لیست محدوده بحرانی آزمایشگاه طبق آخرین ویرایش :

زمان چرخه کاری (دقیقه ) نام آزمایش
10 ABG
60 b- HCG
60 Blood Sugar
60 BUN
60 Creatinine
60 Calciume
30 K
30 Na
30 CBC
30 PT
30 PTT
60 Fibrinogen
30 Bleeding  time
30 Clotting  time
60 G6PD
60 Gram  stain
60 Malaria
پذیرش و انجام Body  Fluid  culture
پذیرش و انجام Blood  culture
60 CSF(glucose – protein)
60 Body  Fluids (Cell  count)
30 ABO & Rh typing
30 Cross  match
60 Direct & Indirect Combs
60 Urinanalysis
60 Stool  Exam (WBC-Occult blood-Parasite)
60 Billirubin (Total – Direct)
60 LDH
30 CK
30 CK-MB
30 Troponine
60 CRP

 

آزمایشگاه