اتاق عمل

بیمارستان امام رضا(ع)

اتاق عمل در طبقه هم کف قرار دارد .تعداد 5 اتاق عمل فعلی اعمال جراحی سرویس های جراحی عمومی گوش،حلق،بینی (ENT)- چشم- زنان- یورولوژی- ارتوپدی- مغز و اعصاب را پوشش می دهد .

اتاقهای عمل مجهز به دستگاه سی آرم- رادیولوژی پورتابل- میکروسکوپ مغز و اعصاب- میکروسکوپ گوش و حلق و بینی- دستگاه کرانیاتوم- دستگاه فیکو می باشد .

عمل های روتین چشم : شامل فیکو- ECCE- ناخنک- پروبینگ- شالازیون- IVB و ...

عمل های گوش،حلق،بینی ENT : لوزه- سپتوپلاستی- رینوپلاستی- VT – تیروئید- شکستگی فک و ...

عمل های زنان : سزارین- مک دونالد- کورتاژ- هیسترکتومی و ...

عمل های جراحی عمومی : لاپاراسکوپی- لاپاراتومی- هرنیا- تیروئید و ...

عمل های یورولوژی : سنگ کلیه باز- TUPBPH – سنگ حالب- TUL- PCNL  و ...

عمل های ارتوپدی : شکستگی های مختلف – دررفتگی و ...

عمل های مغز و اعصاب : تومورهای مغز و نخاع – تنگی کانال- دیسک – شکستگی مهره و ...

ورود وخروج افراد به این بخش محدود وتابع مقررات می باشد .

اتاق عمل