ارتباط مستقیم و بی واسطه با معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی از طریق

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

ارتباط مستقیم و بی واسطه

با معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی از طریق

 

Edu.emamrezahos@larums.ac.ir

جهت اطلاع رسانی در خصوص هرگونه مشکل و موارد خاص آموزشی و پیشنهادها

 

همچنین جهت ملاقات حضوری و مستقیم با معاون آموزشی بیمارستان می توانید :

روزهای دوشنبه و پنج شنبه

از ساعت 12 الی 13

به دفتر معاون آموزشی واقع در طبقه همکف ساختمان

مرکز آموزشی درمانی ( واحد اداری) مراجعه فرمایید.