اصلاح و ارتقاء سیستم ساکشن مرکزی بیمارستان امام رضا (ع)

اصلاح و ارتقاء سیستم ساکشن مرکزی بیمارستان امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) سیستم ساکش مرکزی اصلاح و ارتقاء یافت.

دکتر امین والی پور در اعلام این خبر افزود: با توجه به قدیمی بودن سیستم ساکشن مرکزی و احتمال مستهلک و خارج شدن از مدار و همچنین اضافه شدن بخش های جدید و تجهیز این بخش‌ها به ساکشن مرکزی، با برنامه ریزی و نظارت تیم فنی و تجهیزات پزشکی بیمارستان این سیستم با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی اصلاح و ارتقاء یافت. وی افزود:از دیگر علل اصلاح و ارتقاء این سیستم با توجه به شرایط کنونی و انتشار ویروس کرونا جلوگیری از آلودگی در محیط بیمارستان بود که یکی از دغدغه های اصلی ما در طول این مدت به شمار می رفت که با قرار دادن ۶ فیلتر قوی و پیشرفته در ابتدای این سیستم از آلوده شدن و انتقال عفونت به محیط بیرونی و سایر بیماران جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم