انتظامات و حفاظت فیزیکی

بیمارستان امام رضا(ع)

کادر محترم  انتظامات که مستقیما تحت نظارت حراست دانشکده میباشند  بطور شبانه روزی در قسمت های  مختلف بیمارستان وظایف ذیل را بر عهده دارند :

 • کنترل ورود وخروج افراد ومراجعین به بخش های درمانی ,اتفاقات ,درمانگاه وواحدهای پارا کلینیک(آزمایشگاه-رادیولوژی-سی تی اسکن-پاتولوژی و ام آر ای )
 • ممانعت از ورود اقلام ووسایل غیر ضروری همراهان به بخش های درمانی (فلاسک چای ,پتو ,گل وگلدان ریشه دارو......)
 • گزارش واخذ لیست بیماران بستری از منشی بخش ها
 • اطلاع وگزارش هر گونه بازدید وحضور غیر مترقبه مسئولین به تیم مدیریتی بیمارستان
 • نظارت بر حسن نوبت دهی بیماران در درمانگاه, آزمایشگاه-رادیولوژی-سی تی اسکن-پاتولوژی و ام آر ای
 • هدایت ورهبری مراجعین وپاسخگو بودن به درخواست آنها
 • انجام امور مربوط به متوفیان وتحویل جسد
 • هماهنگی با بخش ها وسوپر وایزر در خصوص نقل وانتقال متوفیان به سرد خانه,کنترل گواهی فوت وگواهی صدور جواز دفن , تحویل جسد به همراهان
 • گشت در محوطه بیمارستان به منظور برقراری وحفظ امنیت
 • گزارش هر گونه درگیری ,حوادث ,خودکشی, تصادفات و... به کلانتری ناحیه ویا پلیس 110
 • کنترل ورود وخروج کلیه وسایل نقلیه به بیمارستان