به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به بیماران بستری در بخش اطفال ، کتاب کودک اهدا شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم