بخش تالاسمی و هموفیلی

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش تالاسمی که بیماران آن جزو بیماران خاص میباشد در محلی خارج از بیمارستان (چهل متری اول جنب مرکز انتقال خون) واقع شده است و بیماران را بصورت سرپایی پذیرش می کند .پزشک متخصص خون همه روزه در این بخش حضور داشته و بیماران را ویزیت میکند در صورت نیاز مشاوره با سایر متخصصین انجام و بیماران ارجاع میشوند. خدمات این بخش که فقط در ساعات اداری  فعال میباشد به شرح زیر است :

  • پذیرش بیمار
  • آزمایشگاه
  • درخواست خون از انتقال خون , چک واحدهای خون و توزین آن و ارجاع به آزمایشگاه جهت کراس مچ و ترانسفوزیون خون
  • ثبت تمام کارهای انجام شده در سیستم Med Care و سامانه جامع بیماران خاص
  • ثبت در سیستم His از پذیرش تا ترخیص و ارسال مدارک به بیمارستان
  • در مورد بیماران هموفیلی چک سایت خونریزی دهنده و درخواست خون و یا فراورده های خونی بر اساس دستور پزشک و
  • نوبت دهی به بیمار جهت خونگیری نوبت بعدی ( با توجه به میزان هموگلوبین و حجم دریافتی و شرایط کاری بیمار )
  • یادآوری نحوه مصرف دارو عوارض عدم مصرف

انجام مشاوره های لازم و هماهنگی با پزشکان مربوطه و در صورت عدم حضور پزشک و یا خدمت مورد نظر در شهرستان هماهنگی با سایر مراکز در کشور شامل MRI ، قلب و کبد و پانکراس، سنجش میزان تراکم استخوان، اکو و ویزیت متخصص، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، روانپزشک و فوق تخصص گوارش، فوق تخصص خون، متخصص زنان و جراحی و دندانپزشکی بر اساس استانداردهای مراقبت از بیماران تالاسمی