بخش داخلی

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش داخلی

بخش داخلی دارای 22 تخت می باشدکه پذیرای بیماران ازسرویس های مختلف درمانی ،داخلی،عفونی ،نرولوژی،قلب وسایرسرویس هابه دلیل ویژه بودن بخش می باشد.

درشرایط کنونی کرونا،  بخش داخلی با بخش های ویژه CCU  و POST CCU ادغام شده است.

در سال 99 این بخش بطور کامل بازسازی گردید.

این بخش به دلیل چندسرویس بودن پذیرای بیماران با مشکلات مغزی مانند:سکته مغزی ،تشنج ،MS،گلین باره و...

مشکلات قلبی مانند:سکته قلبی،سندرم عروق کرونر،فشارخون بالایاپایین و...

مشکلات ریوی مانند:آسم ،تنگی نفس،احتباس مایع ریه وسرطان ریه و...

مشکلات گوارشی مانند:انواع خونریزی های دستگاه گوارش ،عفونت های دستگاه گوارش،مشکلات کبدی مانند سیروزکبدی،نارسایی کبدی و...

مشکلات سیستم ادراری مانندانواع عفونت سیستم ادراری ، ازکارافتادن کلیه ها ونارسایی های کلیه و...

مشکلات پوستی مانندانواع زخم هاخصوصا زخم بسترهای عفونی ،انواع عفونت های پوستی و... می باشد.

این بخش مجهزبه 18 دستگاه مانیتورینگ قلبی و یک دستگاه مانیتورینگ مرکزی،دستگاه اکو،دستگاه تنفس مصنوعی، 10عددتشک مواج جهت بیماران نیازمند، 23عددساکشن وفلومترمرکزی، 2اتاق ایزوله پزشکی و 2 اتاق VIP می باشد.

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.