بخش زنان

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش زنان

بخش زنان و زایمان در طبقه اول بیمارستان واقع شده است که بیماران سرویس زنان و زایمان قبل و بعد از عمل و بیماران بستری با مشکلات زنان و مشکلات دوران حاملگی در آن بستری می گردند .

دارای 7 اتاق بستری عمومی که شامل اتاق مادران پرخطر (بیماران با مشکلات حاملگی)، اتاق پس از زایمان (زایمان طبیعی و سزارین)، اتاق بستری(بیماران با مشکلات زنان) ، 3 اتاق ایزوله که به صورت خصوصی در اختیار بیماران قرار داده میشود. بخش  همچنین دارای اتاق کنفرانس و شیردهی می باشد.

این بخش دارای واحد واکسیناسیون می باشد که توسط کارشناس بهداشت خانواده هر روز صبح واکسیناسیون و آموزش شیر دهی انجام می شود.

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.