بخش CCU

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش CCU

بخش CCU درجنب  بخش ICU  وبعد از بخش P.CCU قرار دارد . این بخش با وسایل پیشرفته و پرسنل آموزش دیده سی سی یو مطلوب ترین شرایط را برای مراقبت از بیماران قلبی فراهم کرده که در طبقه اول بیمارستان واقع شده است. توجه فرمایید در این بخش محدودیت ملاقات وجود دارد.

بخش دارای 8 یونیت میباشد که هر یونیت شامل تخت بیمار، یخچال ، تلویزیون ، مانیتور، کمد کنار تخت ، روشویی و تخت همراه بیمار می باشد. بعلاوه یک اتاق ایزوله و یک اتاق VIP تجهیز  شده در بخش در نظر گرفته شده است  . این بخش دارای اتاق های معاینه پزشک ، اکوکاردیوگرافی، دارو ، وسایل تمیز، وسایل کثیف، تی شویی، انبار وسایل، انبار تجهیزات، رختکن خواهران و برادران  و ایستگاه پرستاری است.

اتاق کنفرانس این بخش در کنار P.CCU واقع شده است .