بلوک زایمان

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

بلوک زایمان بیمارستان امام رضا (ع)در سال 1394وهمزمان با شروع طرح تحول سلامت کاملا بازسازی گردید.

درقسمت ورودی زایشگاه پذیرش وتریاژبیماران قرار داشته که مادران در ابتدا باورود به این مکان معاینه شده ودر صورت نیاز بستری وبه داخل زایشگاه راهنمایی می گردند.

زایشگاه دارای 10تخت فعال و5 اتاق  LDR  بوده که هر اتاق مجهز به تخت زایمان  وان وامکانات مورد نیاز یک زایمان می باشد که مادر می تواند مراحل زایمان را از ابتدای بستری تا بعد از زایمان در این اتاق سپری نماید.

وان آب برای گذراندن مراحل درد زایمان تا قبل از زایمان می باشد.

علاوه بر LDR ، اتاق لیبر (درد) نیز وجود دارد که دارای 5 تخت بوده و درصورت تکمیل بودن LDR وبستری بیماران تحت نظر از این اتاق ها استفاده می گردد.

دربلوک زایمان بیمارستان امام رضا (ع)امکان انجام زایمان بی درد به دو صورت اسپینال (بیحسی نخاعی) وگاز انتونوکس وجود داردکه هنگام ورود مادران آموزش های لازم در مورد روش های بی دردی  داده شده ومادران مجاز به انتخاب روش زایمان بی درد می باشند.

با شروع طرح تحول سلامت پزشک متخصص زنان در بلوک زایمان مقیم بوده و24ساعته در زایشگاه حضور دارند.

برنامه ریزی جضور پرسنل به طور دقیق وبا حضور پرسنل مجرب در کلیه شیقت ها در طول روز انجام می گردد.

در بلوک زایمان امکان انجام زایمان در مادرانی که سابقه سزارین داشته  وتمایل به زایمان طبیعی دارند طبق دستورالعمل های کشوری ووزارتی وتحت نظر پزشک وماما وجود دارد.

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.

IMG_2407
IMG_2414
IMG_2408