به مناسبت هفته جهانی کتاب، کتابخوانی و کتابدار

سخنان معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) سرکار خانم دکتر غفوری به مناسبت هفته جهانی کتاب، کتابخوانی و کتابدار

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم