تغذیه

بیمارستان امام رضا(ع)

 1. فعالیت های اداری:
 • شامل برگزاری کمیته تغذیه به صورت ماهانه و ارائه گزارش و عملکرد واحد و پیگیری مسائل آشپزخانه
 • حضور در سایر کمیته ها و جلسه ها
 • بررسی و محاسبه شیفت بندی و ساعت کاری پرسنل زیر مجموعه
 • همکاری درون بخشی و برون بخشی
 1. فعالیت های بالینی:
 • ویزیت بیماران بستری و نیازمند مشاوره به درخواست پزشک و بخش های ویژه به صورت محدود.
 1. مدیریت خدمات غذایی:
 • بازدید از آشپزخانه ، نظارت بر عملکرد و انجام صحیح وظایف محوله به پرسنل،
 • کنترل بهداشتی محیط و مواد غذایی از مرحله نگهداری مواد اولیه تا فراوری و طبخ و توزیع  غذا
 • درخواست خرید، تنظیم منو غذایی ، ثبت آمار توزیع وعده های غذایی بیماران و پرسنل.

پرسنل زیر مجموعه شامل  کادر  آشپزخانه میباشند  که مسئولیت زیر را برعهده دارند :

 • طبخ ,تهیه و توزیع غذا در وعده های صبح و ظهر و شب و نیمه شبی (برای پرسنل) ومیان وعده
 • اخذ آمار بیماران  از سیستم HIS   و آمار پرسنل جهت تهیه غذا
 • درخواست خرید مواد اولیه  غذایی
 • شستشو و نظافت آشپزخانه

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.