تدوين ماموريت كتابخانه در برنامه راهبردي

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

ماموریت کتابخانه                                                             

چشم انداز و مأموریت کتابخانه باید مطابق با اهداف سازمان مادر باشد و بر اساس ارزیابی های دقیق و با در نظر گرفتن نیازهای جاری و پیش بینی شده سازمانی که در فرایند تحلیل نشان داده می شوند توسعه و بازنگری شود. بنابراین ماموریت کتابخانه، تقویت آموزش، پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاش های دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.

اصول ارزشی ماموریت:

ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان ارائه می دهند.

نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی هستند و با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند و هم چنین تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک میگذارند.

هدف و وظایف کتابخانه های دانشگاه:

کتابخانه ­های دانشگاه و کتابداران متخصص آن پیوسته در تلاشند تا هدف­ها و وظایف خود را با هدف­ها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر این اساس، نخستین فعالیت فکری شورای تخصصی کتابخانه تدوین اساسنامه ای است که هدف­ها و رسالت کتابخانه های دانشگاه در آغاز آن و با رویکرد کاربردی ارائه شد. شکل گیری و تدوین این اساسنامه متکی به مطالعات نظری فراوان در زمینه رسالت دانشگاه­ها و توجه به جایگاه کتابخانه به منزله مرکز دانش و معرفت و نیز چگونگی تحقق هدف ها است.

 • پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات، تامین نیازها
 • مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیت­های دانشکده
 • همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی
 • فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
 • به منظور پشتیبانی از هدف­ های آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشگاه
 • تلاش و نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی متخصص در کلیه کتابخانه­ های دانشکده
 • تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه
 • مشارکت فعال در امور پژوهشی دانشکده
 • ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطلاعاتی، مدیرت اطلاعات، مهارت­های اطلاع یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان در بر آوردن نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم
 • خط مشی و روش­های علمی جهت نیل به اهداف
 • بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط های منظم با گروه­ های آموزشی دانشگاه
 • تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان
 • تامین و تقویت مناسب­ترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشکده
 • تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه ها
 • مرور و بررسی آخرین یافته های علمی و پژوهشی پیرامون بکارگیری بهینه کارکنان، منابع و ابزارها
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه­ های آموزشی مراجعان و کسب حداکثر بهره ­گیری از منابع و امکانات کتابخانه
 • ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی-آموزشی تابعه دانشکده
 • گسترش ارتباط بین دانشگاهی بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای
 • گسترش کمی و کیفی پایگاه­های الکترونیکی جدید در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی
 • تامین و تهیه نسخه ­های جدید نرم افزار جامع کتابخانه و ویرایش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای
 • وجین دوره ای و به روز نمودن کتاب­های موجود در کتابخانه