خط مشی کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

خط مشی

 خط مشی ما تلاش در جهت تامین اطلاعات، در زمان و مکان مناسب، برای مخاطب مناسب، ایجاد فضای دسترسی اطلاعات علمی بدون محدودیت و تسهیل و کوتاه سازی مسیرهای دسترسی به منابع علم است.