رسالت کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

رسالت

به کارگیری شیوه های نوین در علم کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی

کمک به ارتقا دانش تخصصی پزشکان،اساتید،دانشجویان و کارکنان بیمارستان

گردآوری مجموعه ای  غنی از منابع اطلاعاتی علمی-تخصصی و مرجع به صورت چاپی و الکترونیکی