جامعه استفاده کننده کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

جامعه استفاده کننده

 

اساتید و دانشجویان کلیه رشته های علوم پزشکی لارستان

کارکنان شاغل در بیمارستان

کارکنان مراکز بهداشتی سطح شهر با ارائه کارت شناسایی