درباره ما (کتابخانه)

درباره ما

 

اهداف و برنامه ها

  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید،دانشجویان و کارکنان
  • فراهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز کاربران
  • راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع
  • اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوط

چشم انداز

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در سالهای اخیر،رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و افزایش نیاز اطلاعاتی کادر درمانی در حوزه خدمات بیمارستانی ،ایجاد تحول در امکانات ،خدمات وفضای کتابخانه ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.لذا کتابخانه شادروان فاضل راستی لاری بیمارستان امام رضا(ع) مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و نسبت به تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور موثر و سازنده اقدام نماید.

 

معرفی جامعه استفاده کننده:

  • اساتید و اعضای هیات علمی
  • کارکنان شاغل مجموعه علوم پزشکی
  • کلیه دانشجویان علوم پزشکی

 

معرفی و تاریخچه کتابخانه

درشهریور ماه ۹۵ به همت خیرمحترم حاج یونس راستی لاری افتتاح وبنام پسرایشان شادروان فاضل راستی لاری نامگذاری شد.این کتابخانه به گونه یک جریان زنده و پویا می ماند که انواع مواد چاپی و غیر چاپی به کتابخانه وارد شده و پس از سازماندهی در اختیار مراجعه کننده قرار میگیرد.

مساحت کتابخانه با فضای حدود ۳۳۸ مترمربع می باشد که مخزن بصورت قفسه باز اداره می گردد.رده بندی کتب در قفسه ها به روش NLM جهت کتب پزشکی و رده بندی LC جهت کتب غیر پزشکی می باشد.همچنین تمامی اطلاعات کتابشناختی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه ای کوها و پوروتال آن بصورت ONLINE قابل جستجو می باشد.