ساعت کار کتابخانه

ساعت کار کتابخانه

 

    مخزن :        شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰  –  ۱۴ 

                      پنج شنبه ها       ۷:۳۰  –  ۱۳

 

سالن مطالعه : همه روزه بصورت ۲۴ ساعته

 

بخش امانت کتابخانه : شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰  –  ۱۴ 

                               پنج شنبه ها       ۷:۳۰  –  ۱۳