سرپرست علمی و سرپرستار بخشهای درمانی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) لار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

 

سرپرست علمی و سرپرستار بخشهای درمانی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) لار

 

بخش تخصص سرپرست علمی سرپرستار بخش
داخلی متخصص داخلی خانم دکتر زهرا رادمرد

 

خانم سولماز کریمی

 

جراحی جراح مغز و اعصاب آقای دکتر محمد حسین وثوقی

 

خانم فاطمه  عدلی

 

اتاق عمل متخصص ارتوپدی آقای دکترنوید نونژاد

 

آقای احمد احمدی

 

اطفال و نوزادان متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر جمیله حشمت پناه

 

خانم سعیده فرامرز حقیقی

 

NICU متخصص کودکان و نوزادان آقای دکتر محمد آزادگان

 

خانم سحر پرتو

 

زنان متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مینا ایزدی

 

خانم طاهره طاهری

 

زایشگاه متخصص زنان و زایمان خانم دکتر  مریم غفوری

 

خانم شکوفه سیفائی فرد

 

دیالیز متخصص داخلی خانم دکتر طاهره زمانی

 

آقای سیروس جمالی

 

تالاسمی متخصص اطفال و نوزادان خانم دکتر موهبت غفوری

 

خانم آزیتا باقرپور

 

ICU متخصص بیهوشی آقای دکتر امین شاکری

 

خانم  معصومه ایزدی

 

CCU- POSTCCU(covid- 19) متخصص بیماریهای عفونی خانم دکتر منصوره  خلیلی آزاد

 

خانم طاهره برزو

آقای زین العابدین قائدی

 

اورژانس متخصص طب اورژانس آقای دکتر غلامرضا خدادادی

 

خانم مژگان کامیاب

 

شیمی درمانی فوق تخصص خون و انکولوِژی خانم دکتر مهناز لطفی

 

خانم طاهره قوی

 

داروخانه داروساز خانم دکتر مینا بنی زمان

 

آقای حسن مهدوی فرد

 

رادیولوژی متخصص رادیولوژی آقای دکتر محمد رضا حسینی

 

        آقای  مهدی عبدلله زاده( رادیولوژی و CTSCAN) )

آقای فرزاد بنی زمان(MRI)

 

آزمایشگاه متخصص پاتولوژی و آسیب شناسی خانم دکتر  درنا متولی میدانشاه

 

خانم سمانه حیدرپوریان