فناوری اطلاعات(IT)

بیمارستان امام رضا(ع)

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظایف اصلی واحد IT می باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی های روز فن آوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می شود و در دستور کار واحد قرار می گیرد.

 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فن آوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده ها، در جهت رشد قدرت تصمیم گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت های واحد IT  می باشد.

1-       سخت افزار

 • سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه
 • رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها(طبق فرآیند واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)
 • برآورد نیازهای سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید آنها

2-       نرم افزار

 • نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
 • فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)
 • نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ،  آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز
 • ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
 • ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها
 • رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

    3- WEB SITE

 • طراحی Web Site برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مديريت فناوري
 • بروزرسانی صفحات وب سايت
 • قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم
 • حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع
 • نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Websiteحوزه

 

4- آموزش

 • مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT
 • شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
 • آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز
 • ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد
 • پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT در حوزه