نشست کتابداران در دانشکده بهداشت اوز در تاریخ ۲۰ آذر سال ۱۳۹۸ با حضور مدیر محترم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان(جناب آقای دکتر عبداله پور) و معاون پژوهشی دانشکده پرستاری لارستان (جناب آقای دکتر بذرافشان) و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت اوز (جناب آقای دکتر امانت) و کارشناس محترم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان(سرکار خانم دکتر حاجی حسینی) و مدیر محترم کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان(سرکار خانم عبداله پور) و کتابدار محترم کتابخانه شادروان فاضل راستی لاری بیمارستان امام رضا (ع) لارستان(سرکار خانم اخوت) و تعدادی از کارشناسان پژوهشی در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت اوز برگزار شد و در پایان از کتابخانه بازدید کردند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.