نقلیه و ترابری

بیمارستان امام رضا(ع)

وظایف این واحد که  مطابق  با قوانین و مقررات و در راستای رفاه حال کارکنان میباشد به شرح ذیل میباشد:

  • ایاب و ذهاب کارکنان بطور شبانه روزی
  • سرویسهای مینی بوس که در سه نوبت صبح، ظهر و شب در مسیرهای مشخص شده جهت ایاب وذهاب  پرسنل از سطح شهر به بیمارستان  و وبالعکس در  ( مسیرهای شهرجدید و شهرقدیم، خور و لطیفی ) را بر عهده دارند .
  • سرویس خودروهای شخصی که در ساعات اداری و غیراداری با هماهنگی سوپروایزر مرکز ( دفتر پرستاری ) و مسئول نقلیه در مواقع ضروری اقدام به جابجایی پرسنل و موارد غیره انجام وظیفه می نمایند .
  • اعزام بیماران

اعزام بیماران به مراکز درمانی دیگر بوسیله آمبولانس و با همراهی پرستار اعزام که یکی از اصلی ترین و مهمترین وظایف واحد نقلیه مرکز محسوب می شود .