نوسازی و بهسازی تجهیزات آمبولانس های مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) دکتر بهزاد رضایی از نوسازی و بهسازی تجهیزات آمبولانس های این مرکز خبر داد.
وی در این باره افزود:با توجه به مستعمل شدن تجهیزات موجود در آمبولانس ها و ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به بیماران در طول مسیر اعزام تصمیم به نوسازی و بهسازی این تجهیزات گرفته شد که با یاری خداوند متعال و مساعدت خیر محترم و بزرگوار لارستانی، تجهیزات موجود در این آمبولانس ها با هزینه ای بالغ بر ۴۱۰ میلیون ریال نوسازی گردید. ایشان خاطر نشان کرد:از این مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال توسط خیر و ۱۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم