واحد ترخیص

بیمارستان امام رضا(ع)

این واحد در طبقه هم کف بیمارستان قرار دارد و موارد ذیل را در خصوص بیماران انجام می دهد :

  • اجرای دستورالعملها و بخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران
  • کنترل پرونده ها از نظر نماینده اسناد
  • مطالعه و نگهداری تفاهم نامه و قراردادهای بین بیمارستانها و سازمانهای بیمه گر
  • کنترل و تکمیل پرونده ها
  • کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره
  • کنترل کدهای جراحی، ویزیتها و مشاوره ها
  • ثبت کسورات پرونده ها در کامپیوتر
  • مکالمه با کارشناسان بیمه در مورد درستی پرونده ها
  • پیگیری و کنترل اعمال تعرفه های جدید به طور صحیح