واحد پذیرش و ترخیص

بیمارستان امام رضا(ع)

واحد پذیرش:

 • بررسی مدارک بیماران جهت پذیرش
 • پذیرش بیماران بستری – سرپایی، تحت نظر، اورژانس ، دیالیز و تالاسمی
 • تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق مشخصات بیمار و جستجوی سوابق بستری بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی و استفاده از سابقه پرونده قبلی بیمار در موقع بستری
 • ثبت اطلاعات بیوگرافیک بیمار در سیستم HIS
 • اخذ رضایت از بیمار یا همراه بیمار یا آورنده بیمار در فرم رضایت
 • هدایت بیمار به کارشناس مقیم جهت اخذ تأییدیه بیمه
 • راهنمایی بیمار به بخش بستری مربوطه
 • تکمیل فرم راهنمای بیمار
 • چاپ دستبند شناسایی و تحویل آن به بیمار یا همراه وی
 • تحویل پمفلت راهنمای مراجعین و بیماران
 • اخذ معرفینامه الکترونیکی بیمه شدگان بنیاد شهید و جانبازان

برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت استفاده از بیمه و سایر مسائل مالی از اهداف اصلی این واحد میباشد

واحد ترخیص :

این واحد در طبقه هم کف بیمارستان قرار دارد و موارد ذیل را در خصوص بیماران انجام می دهد :

 • اجرای دستورالعملها و بخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران
 • کنترل پرونده ها از نظر نماینده اسناد
 • مطالعه و نگهداری تفاهم نامه و قراردادهای بین بیمارستانها و سازمانهای بیمه گر
 • کنترل و تکمیل پرونده ها
 • کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره
 • کنترل کدهای جراحی، ویزیتها و مشاوره ها
 • ثبت کسورات پرونده ها در کامپیوتر
 • مکالمه با کارشناسان بیمه در مورد درستی پرونده ها
 • پیگیری و کنترل اعمال تعرفه های جدید به طور صحیح