کارکنان کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

خانم زهرا اخوت

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

سمت:مسئول کتابخانه

تماس:52255606 -071- -داخلی 260