کلینیک دیابت

بیمارستان امام رضا(ع)

این کلینیک در طبقه اول، جنب بخش جراحی واقع شده و خدمات لازم از جمله برنامه های آموزشی، مشاوره پرستاری و تغذیه را جهت مددجویان دیابتی ارائه می دهد . ویزیت این بیماران سالی دوبار (شش ماهه) توسط متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد انجام می شود و در صورت وجود عوارض دیابتی  به کلینیک دیابت ارجاع داده می شوند لازم به ذکر است در صورتی که شدت عوارض بالا باشد این ویزیت به سالی چهار بار افزایش می یابد.