گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

           گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1399

 

 • سفارش،خرید،ثبت کتب جهت بخشهای بیمارستان و کتابخانه
 • راهنمای مراجعه کننده برای یافتن منابع و اطلاعات مورد نیاز
 • ارائه خدمات پرینت و اسکن مدارک در مرکز اینترنت کتابخانه
 • تسویه حساب پرسنل بیمارستان
 • تهیه لیستی از منابع مورد سفارش،برحسب(عنوان-نویسنده-موضوع-ناشر)
 • امانت بین کتابخانه ای
 • پیگیری مراحل عضویت،تمدید،تسویه حساب مراجعین
 • شرکت در دوره های آموزشی و وبینارها
 • فهرست نویسی ،رده بندی،مجموعه سازی در کتابخانه
 • بروز رسانی وب سایت کتابخانه
 • اهدا کتاب کودک در بخش اطفال بیمارستان
 • پیگیری و نصب آئین نامه در کتابخانه
 • آماده سازی منابع پس از ثبت و فهرست نویسی(مهر،برچسب بارکد،جیب)
 • ارائه خدمات و امانت کتب به پرسنل بهداشتی سطح شهر
 • ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه آزاد