گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

           گزارش عملکرد کتابخانه در شش ماهه اول سال 1400

  

  • به روز رسانی وب سایت کتابخانه
  • امانت و عودت منابع کتابخانه
  • ثبت اطلاعات کتابشناختی منابع در نرم افزار کوها
  • عضویت پرسنل جدید الورود
  • تسویه حساب پرسنل
  • درج شماره ثبت و ممهور کردن کتب
  • آماده سازی کتب خریداری شده و انتقال آنها به مخزن کتابخانه جهت استفاده مراجعین
  • پاسخ به سوالات مراجعین محترم هم بصورت حضوری در بخش امانت و هم تلفنی
  • شرکت در جلسات و کارگاههای حضوری و غیر حضوری
  • ارتباط با ناشر جهت دریافت لیست کتابهای جدید و خرید آن
  • تهیه و ارسال مستندات جهت ارزیابی وب سایت کتابخانه های بیمارستانی

گزارش عملکرد کتابخانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ PDF

 

         گزارش عملکرد کتابخانه در شش ماهه دوم سال 1400

  

  • خرید کتاب مورد نیاز
  • ارائه خدمات پرینت و اسکن در مرکز اینترنت کتابخانه
  • به روز رسانی وب سایت کتابخانه
  • تسویه حساب پرسنل
  • نظارت بر سالن مطالعه و پیگیری مشکلات آن
  • انجام رف خوانی و شلف خوانی
  • فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار در کتابخانه
  • پیگیری جهت رفع اشکال سیستم های کامپیوتر،به اینترنت در کتابخانه
  • تهیه و ارسال مستندات جهت ارزیابی وب سایت کتابخانه های بیمارستانی

گزارش عملکرد کتابخانه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ PDF

 

           گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1399

 • سفارش،خرید،ثبت کتب جهت بخشهای بیمارستان و کتابخانه
 • راهنمای مراجعه کننده برای یافتن منابع و اطلاعات مورد نیاز
 • ارائه خدمات پرینت و اسکن مدارک در مرکز اینترنت کتابخانه
 • تسویه حساب پرسنل بیمارستان
 • تهیه لیستی از منابع مورد سفارش،برحسب(عنوان-نویسنده-موضوع-ناشر)
 • امانت بین کتابخانه ای
 • پیگیری مراحل عضویت،تمدید،تسویه حساب مراجعین
 • شرکت در دوره های آموزشی و وبینارها
 • فهرست نویسی ،رده بندی،مجموعه سازی در کتابخانه
 • بروز رسانی وب سایت کتابخانه
 • اهدا کتاب کودک در بخش اطفال بیمارستان
 • پیگیری و نصب آئین نامه در کتابخانه
 • آماده سازی منابع پس از ثبت و فهرست نویسی(مهر،برچسب بارکد،جیب)
 • ارائه خدمات و امانت کتب به پرسنل بهداشتی سطح شهر
 • ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه آزاد

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۹ PDF