بخش کووید ویژه

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش CCU

این بخش در ابتدا به عنوان بخش CCU بوده اما به دلیل بروز بیماری کرونا ، بخش به عنوان بخش کرونا جهت بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند در نظر گرفته شد. ضمنا این بخش ملاقات ممنوع می باشد.

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.