استادیوم یکصدهزار نفری

مساحت آن ۱۴۱۰۰۰ متر مربع می باشد . طرح استادیوم براساس دید کامل برای همه تماشاچیان در نظر گرفته شده است بطوریکه حداکثر دید تماشاچی از مرکز زمین در شمال وجنوب ۱۳۶ متر و در شرق وغرب ۱۲۶ متر است . زمین بازی استادیوم از چمن طبیعی واطراف چمن یک پیست دوومیدانی در هشت ردیف از جنس تارتان قرار دارد ودر قسمت غربی استادیوم و ضلع جنوب جایگاه ویژه ، جایگاه گزارشگران صدا و سیما و در جنب راست این محل جایگاه خبرنگاران با ظرفیت ۸۵ نفر احداث شده است . قسمت شمال استادیوم و در انتهای رامپها تابلوی اسکوربورد رنگی ببا بیش از ۱۰۴ متر مربع که یکی از بزرگترین صفحه های نمایش جهان است قراردارد . در قسمت غرب در بالاترین سطح استادیوم دستگاههای کنترل مربوط به صفحه اعلان نتایج و اتاق صوت قرار گرفته است .

  • 141000 مترمربع
  • اسکوربورد
  • جايگاه خبرنگاران
  • رختکن
  • سکوی تماشاچی