معرفی پزشکان

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص رزومه
1 دکتر اشكوه متخصص مغز و اعصاب دانلود رزومه
2 دکتر آقائی میبدی متخصص مغز و اعصاب دانلود رزومه
3 دکتر دهقانی متخصص گوش و حلق و بيني دانلود رزومه
4 دکتر رفیعی متخصص گوش و حلق و بيني دانلود رزومه
5 دکتر ارژنگ متخصص گوش و حلق و بيني دانلود رزومه
6 دکتر اخباریه متخصص قلب و عروق دانلود رزومه
7 دکتر دهقاني متخصص قلب و عروق دانلود رزومه
8 دکتر صفي آريان متخصص قلب و عروق دانلود رزومه
9 دکتر ابراهیمی متخصص طب اورژانس دانلود رزومه
10 دکتر خدادادي متخصص طب اورژانس دانلود رزومه
11 دکتر فخاريان متخصص طب اورژانس دانلود رزومه
12 دکتر لنگري متخصص طب اورژانس دانلود رزومه
13 دکتر ايزدي متخصص زنان و زایمان دانلود رزومه
14 دکتر آصفي متخصص زنان و زایمان دانلود رزومه
15 دکتر غفوري متخصص زنان و زایمان دانلود رزومه
16 دکتر توانگر متخصص زنان و زایمان دانلود رزومه
17 دکتر موسوی شیرازی متخصص زنان و زایمان دانلود رزومه
18 دکتر حسيني متخصص رادیولوژی دانلود رزومه
19 دکتر ديانت متخصص رادیولوژی دانلود رزومه
20 دکتر عطايي متخصص رادیولوژی دانلود رزومه
21 دکتر مسروري متخصص رادیولوژی دانلود رزومه
22 دکتر نعمت الهي متخصص رادیولوژی دانلود رزومه
23 دکتر دهقانی متخصص رادیولوژی دانلود رزومه
24 دکتر جعفري متخصص داخلی دانلود رزومه
25 دکتر بدیع الزمان متخصص داخلی دانلود رزومه
26 دکتر رادمرد متخصص داخلی دانلود رزومه
27 دکتر زمانی متخصص داخلی دانلود رزومه
28 دکتر اعتصامی متخصص چشم دانلود رزومه
29 دکتر بذرافکن متخصص چشم دانلود رزومه
30 دکتر خسرویانی متخصص چشم دانلود رزومه
31 دکتر فقیهی متخصص چشم دانلود رزومه
32 دکتر صنعتي متخصص جراحي كليه ومجاري ادراري دانلود رزومه
33 دکتر محمدی متخصص جراحي كليه ومجاري ادراري دانلود رزومه
34 دکتر بنام متخصص جراح مغز و اعصاب دانلود رزومه
35 دکتر وثوقی متخصص جراح مغز و اعصاب دانلود رزومه
36 دکتر افتخار متخصص جراح عمومي دانلود رزومه
37 دکتر رضایی متخصص جراح عمومي دانلود رزومه
38 دکتر صالحي چوكامي متخصص جراح عمومي دانلود رزومه
39 دکتر حشمتی متخصص جراح عمومي دانلود رزومه
40 دکتر حکیمیان متخصص جراح عمومي دانلود رزومه
41 دکتر رومی زاده متخصص توانبخشی دانلود رزومه
42 دکتر قائدي متخصص پوست دانلود رزومه
43 دکتر متولي ميدانشاه متخصص پاتولوژي دانلود رزومه
44 دکتر خباز متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانلود رزومه
45 دکتر خليلي آزاد متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانلود رزومه
46 دکتر آسيائي متخصص بیهوشی دانلود رزومه
47 دکتر شاكري متخصص بیهوشی دانلود رزومه
48 دکتر جوکار متخصص بیهوشی دانلود رزومه
49 دکتر محبی متخصص بیهوشی دانلود رزومه
50 دکتر والی پور متخصص بیهوشی دانلود رزومه
51 دکتر غفوري لاري متخصص اعصاب و روان دانلود رزومه
52 دکتر آزادگان متخصص اطفال دانلود رزومه
53 دکتر حشمت پناه متخصص اطفال دانلود رزومه
54 دکتر سراج متخصص اطفال دانلود رزومه
55 دکتر سليم متخصص اطفال دانلود رزومه
56 دکتر عبدالهي متخصص اطفال دانلود رزومه
57 دکتر غفوري لاري متخصص اطفال دانلود رزومه
58 دکتر قدري متخصص اطفال دانلود رزومه
59 دکتر ماهودي متخصص اطفال دانلود رزومه
60 دکتر حميدي متخصص ارتوپدي دانلود رزومه
61 دکتر نونژاد متخصص ارتوپدي دانلود رزومه
62 دکتر فهيمي فوق تخصص گوارش و كبد دانلود رزومه
63 دکتر اخضري فوق تخصص غدد دانلود رزومه
64 دکتر لطفی فوق تخصص داخلی-هماتولوژی- انکولوژی دانلود رزومه
65 دکتر کفاشان فوق تخصص آسم و آلرژی دانلود رزومه
66 دکتر کاتوزپور فلوشیب فوق تخصص قرنیه دانلود رزومه
67 دکتر بنی زمانی داروساز دانلود رزومه
68 دکتر عباسیان داروساز دانلود رزومه
69 دکتر احمدی پزشك عمومي دانلود رزومه
70 دکتر اردشيري پزشك عمومي دانلود رزومه
71 دکتر آزاد پزشك عمومي دانلود رزومه
72 دکتر حسين پور پزشك عمومي دانلود رزومه
73 دکتر رضوان خواه پزشك عمومي دانلود رزومه
74 دکتر سيفي قرابقلو پزشك عمومي دانلود رزومه
75 دکتر شیروانی پزشك عمومي دانلود رزومه
76 دکتر عباسی پزشك عمومي دانلود رزومه
77 دکتر عطایی پزشك عمومي دانلود رزومه
78 دکتر کریمی پزشك عمومي دانلود رزومه
79 دکتر نوري پزشك عمومي دانلود رزومه
80 دکتر یحیی پور پزشك عمومي دانلود رزومه
81 دکتر يكه پزشك عمومي دانلود رزومه
82 دکتر رنجبر لاری پزشك عمومي دانلود رزومه
83 دکتر عادلی پزشك عمومي دانلود رزومه
84 دکتر فریدونی پزشك عمومي دانلود رزومه
85 دکتر مهربان پزشك عمومي دانلود رزومه