بخش کووید عادی

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش Post CCU

بخش post ccu  درسال1396 تاسیس گردید و پذیرای بیماران قلبی و sub icu بود.باشروع همه گیری ویروس کووید19ونیازبه تاسیس بخش عفونی تنفسی درتاریخ سوم اسفند ماه 1398 بخش عفونی تنفسی درمحل بخش ccu و post ccu تاسیس وشروع به کارنمود.

بخش عفونی تنفسی پذیرای بیماران مشکوک ومبتلابه کووید19 می باشدومشتمل بر3بخش است.

Icu عفونی تنفسی 1 با 10 تخت پذیرای بیماران تحت دستگاه کمک تنفسی وبدحال میباشد.

Icu عفونی تنفسی 2 با 14 تخت پذیرای بیماران مشکوک ومبتلامیباشد.

Icu عفونی تنفسی 3 نیز با 10 تخت پذیرای بیماران مشکوک ومبتلامیباشد.

امکانات ویژه بخش شامل سالن کنفرانس و 3 اتاق vip  مجهزبه حمام وسرویس بهداشتی مستقل وهمچنین دستگاه همودیالیزدربخش جهت همودیالیزبیماران کووید میباشد.

مسوولیت بخش ازابتدای تاسیس برعهده سرکارخانم طاهره برزو کارشناس پرستاری ومسوولیت علمی بخش برعهده سرکارخانم دکتر منصوره خلیلی آزاد متخصص محترم عفونی میباشدوبعنوان پزشک ثابت بخش به همراه سرکارخانم دکتر عالیه خباز متخصص محترم عفونی فعالیت دارند.

 

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.