صادق راستگو

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات