متین پاک طینت

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی: مهندسی نرم‌افزار
ایمیل : d@gmail.com
تلفن : 52248084